Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2012 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
10.01.2013.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w Warszawie System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ ) został uruchomiony.
Aby wywiązać się z obowiązku sprawozdawczego użytkownicy reprezentujący podmioty wykonujące działalność leczniczą proszeni są o rejestrowanie się w nowym systemie.
UWAGA! Użytkownicy z podmiotów leczniczych rejestrując się wybierając typ jednostki "Podmiot".
Użytkownicy z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa rejestrują się wybierając typ jednostki "Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa".
Sprawozdań nie przekazują indywidualne i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie i pielęgniarskie wykonywane wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591) oraz coroczny program badań statystycznych statystyki publicznej w części "zdrowie i ochrona zdrowia", nakładają na wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek statystyczny polegający na sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań statystycznych na formularzach sprawozdawczych do badań statystycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia (sprawozdania o symbolu MZ).

Sprawozdania kierowane do wojewódzkiego centrum zdrowia publicznego o symbolach: MZ-06, MZ-11, MZ-12, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-88, MZ-89 należy przesyłać elektronicznie przy pomocy systemu SSRMZ.
 
W przypadku realizacji obowiązku sprawozdawczego w formie elektronicznej nie należy przesyłać sprawozdań w wersji papierowej.
Dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej.
Odpowiednie formularze sprawozdawcze należy pobrać ze strony internetowej CSIOZ (zakładka Statystyka publiczna "Formularze statystyczne Ministerstwa Zdrowia obowiązujące w roku 2013").

Wyciąg z programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 określający podmioty przekazujące dane statystyczne i terminy ich przekazania  .

Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielania i przekazywania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji określonych szczegółowo w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne.

Koordynacją sprawozdawczości statystycznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zajmuje się:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Statystyki i Analiz Medycznych
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
Kontakt telefoniczny
 
Przydatne łącza:
Zmieniony ( 17.09.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by www.madeyourweb.com