Menu Content/Inhalt

Działalność

Państwowy Egzamin Specjalistyczny Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
14.09.2007.
 1. Egzamin państwowy dla farmaceutów organizuje Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.
 2. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w Oddziale Doskonalenia Kadr Medycznych przed przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
  Wzór zgłoszenia
 3. Terminy składania dokumentów do egzaminu państwowego:
  - do dnia 31 stycznia na sesję wiosenną (od dnia 15 maja do dnia 30 czerwca),
  - do dnia 31 lipca na sesję jesienną (od dnia 15 listopada do dnia 31 grudnia).
 4. Przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego podlega opłacie, której wysokość podaje CEM na stronie internetowej .
 5. Farmaceuta może składać egzamin państwowy najwyżej trzy razy, przy czym trzeci termin przystąpienia do egzaminu musi być wyznaczony nie później niż 36 miesięcy od daty zaliczenia specjalizacji przez kierownika specjalizacji.

W związku z wdrożeniem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, farmaceuta składa wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego pobrany z SMK (po uprzednim założeniu konta w systemie oraz uzyskaniu potwierdzenia uprawnień do posiadanego konta). W tym celu:

 1. Farmaceuta składa do właściwego wojewody, wydrukowany z SMK, wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji.
 2. Do wniosku dołącza się w postaci papierowej dokumentację, określoną w dotychczasowych przepisach.
 3. Wojewoda w terminie 14 dni od otrzymania kompletu dokumentacji, przekazuje ją właściwemu konsultantowi krajowemu i zwraca się o weryfikację zgodności odbytego szkolenia specjalizacyjnego z jego programem.
 4. Konsultant krajowy przekazuje właściwemu wojewodzie rozstrzygnięcie i przekazuje zwrotnie dokumentację.
 5. W przypadku niezrealizowania przez wnioskodawcę programu szkolenia specjalizacyjnego, właściwy konsultant krajowy wskazuje brakujące elementy.
 6. Wojewoda niezwłocznie po uzyskaniu informacji od konsultanta krajowego:
  1. potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego,
  2. w przypadku niezrealizowania przez wnioskodawcę programu szkolenia specjalizacyjnego, informuje o odmowie potwierdzenia zakończenia specjalizacji. Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK.
 7. Farmaceuta, który uzyskał potwierdzenie zrealizowania szkolenia może wystąpić do Dyrektora CEM z wnioskiem o przystąpienie do PESF.
 8. Farmaceuta wnosi opłatę egzaminacyjną nie później niż w terminie 5 dni od upływu terminu składania wniosków o przystąpienie do PESF.
Zmieniony ( 03.10.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by www.madeyourweb.com