Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM
Menu Content/Inhalt

Działalność

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
14.09.2007.
1 maja 2017 roku uruchomiony został System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służący do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów. Zgłoszenia do PES mogą zostać złożone tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK . Państwowy Egzamin Specjalizacyjny organizuje Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.
 
Terminy składania wniosku o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny za pośrednictwem SMK:
 • do 31 grudnia sesja wiosenna (od 1 marca do 30 kwietnia),
 • do 31 lipca sesja jesienna (od 1 października do 30 listopada).
UWAGA! Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Oddziale Doskonalenia Kadr Medycznych Wydziału Zdrowia z wyprzedzeniem 6 tygodniowym. Jest to czas potrzebny na weryfikację formalną w urzędzie wojewódzkim, merytoryczną weryfikację przez konsultanta krajowego oraz obrót dokumentów.
 
W celu przystąpienia do PES należy w SMK:
 1. założyć konto.
 2. wypełnić Wniosek o modyfikację uprawnień.
 3. uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienie oraz weryfikację uprawnień przez:
  • podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub,
  • podpisanie potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub,
  • właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską (niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości we właściwej izbie).
 4. wypełnić Wniosek o potwierdzenie szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji.
  Wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do urzędu wojewódzkiego. Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji lekarza, a następnie przekazuje dokumentację do właściwego ze względu na dziedzinę specjalizacji konsultanta krajowego w celu dokonania merytorycznej weryfikacji. Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK. O odmowie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego wskutek niezrealizowania poprawnie programu specjalizacji, Wojewoda powiadamia wnioskodawcę również na piśmie,
 5. złożyć Wniosek o egzamin specjalizacyjny (PES)
  We wniosku o PES należy dołączyć potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego poprzez akcję „wybierz” (dołączany jest wniosek zaakceptowany przez urząd wojewódzki). Następnie uzupełnić pozostałe wymagane dane tj. Jednostka (w przypadku braku jednostki należy zaznaczyć checkbox □ nie dotyczy), w której wnioskodawca odbywał szkolenie, uczelnia, informacje dotyczące kierownika specjalizacji oraz wnioskowaną część egzaminu, dziedzinę medycyny, wojewodę. Opłata należna oraz liczba dotychczasowych zgłoszeń generowana jest przez system. Po wykonaniu akcji „zapisz” należy wykonać akcję „wyślij” (brak wykonania tej akcji spowoduje, że wniosek stanie się tylko szkicem). Poprawne wysłanie wniosku o egzamin specjalizacyjny zakończy się wygenerowaniem przez system numeru wniosku oraz mikrorachunku.

Informacja dla lekarzy wnioskujących o egzamin specjalizacyjny po raz kolejny

Lekarz, który po raz kolejny przystępuje do egzaminu z powodu negatywnego wyniku z poprzedniego egzaminu pomija wnioskowanie do urzędu wojewódzkiego o potwierdzenie szkolenia specjalizacyjnego (został już pozytywnie zweryfikowany). Podczas wnioskowania o PES zaznacza chcekbox: □ Oświadczam, że uzyskałem potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Potwierdzenie nie jest dostępne w SMK. Po uzupełnieniu wszystkich pozostałych niezbędnych danych generowana jest opłata należna i liczba dotychczasowych zgłoszeń na egzamin.

Po wykonaniu akcji „zapisz” należy wykonać akcję „wyślij” (brak wykonania tej akcji spowoduje, że wniosek stanie się tylko szkicem). Poprawne wysłanie wniosku o egzamin specjalizacyjny zakończy się wygenerowaniem przez system numeru wniosku oraz mikrorachunku. Na wskazany mikrorachunek należy uiścić stosowna opłatę.

Informacja dla lekarzy, którzy posiadają decyzję o uznaniu dorobku w zakresie modułu specjalistycznego w całości

Lekarz posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego i odpowiedni dorobek zawodowy i naukowy w zakresie modułu specjalistycznego, który posiada decyzję o uznaniu tego dorobku w całości powinien złożyć za pomocą SMK do urzędu wojewódzkiego Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego. Po jego wydrukowaniu lekarz powinien udać się lub dostarczyć wraz z decyzją Ministra Zdrowia o uznaniu tego dorobku do urzędu wojewódzkiego. Fakt ten odnotowany jest poprzez akceptację wniosku w systemie przez urząd wojewódzki i wówczas następuje ścieżka wnioskowania o PES. Przy wypełnianiu wniosku o PES należy dołączyć zaakceptowany przez urząd wojewódzki wniosek widoczny w SMK po kliknięciu „Wybierz” (nie zaznaczany jest checkbox z oświadczeniem)

Po wykonaniu akcji „zapisz” należy wykonać akcję „wyślij” (brak wykonania tej akcji spowoduje, że wniosek stanie się tylko szkicem). Poprawne wysłanie wniosku o egzamin specjalizacyjny zakończy się wygenerowaniem przez system numeru wniosku oraz mikrorachunku.

Informacja dotycząca opłat za egzamin specjalizacyjny

Lekarz może przystępować do PES nieograniczoną liczbę razy, jednakże w przypadku zgłoszenia do PES po raz drugi i kolejny lekarz ponosi opłatę pobieraną przez CEM (nie jak dotąd – 4. i kolejne zgłoszenia). Wymóg ten dotyczy także tych osób, które dotychczas składały zgłoszenia do ww. egzaminu. Opłatę egzaminacyjną w wysokości 700 zł, należy uiścić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń, na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany w trakcie składania wniosku zgłoszeniowego (numer mikrorachunku). Osoba, która nie wniesie opłaty albo uiści ją w niższej niż należna wysokości, nie będzie mogła przystąpić do egzaminu. W przypadku, gdy PES w danej sesji egzaminacyjnej składa się z egzaminu testowego i egzaminu ustnego oraz gdy dyrektor CEM ustalił, że jako pierwszy jest przeprowadzany egzamin testowy, warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu testowego.

Podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Ważne:

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail. Należy mieć na uwadze,
że wszystkie informacje dotyczące aktualnego stanu złożonych w SMK wniosków przekazywane są równolegle na założone konto w SMK oraz na podany adres e-mail.

Kontakt:

Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia prowadzi infolinię pod numerem: +48 22 597 09 21.
W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem połączenia z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Zmieniony ( 23.05.2018. )
 
« poprzedni artykuł
designed by www.madeyourweb.com