Menu Content/Inhalt
Strona startowa

Działalność

Uwaga! Zmiana wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
28.01.2015.
Wydział Zdrowia - KPCZP informuje, że stawki opłaty rejestrowej w roku 2015 wynoszą:
  • 398 zł – dokonanie wpisu do rejestru.
  • 199 zł – dokonanie zmiany wpisu w rejestrze
Zmieniony ( 28.01.2015. )
 
Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2014 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
07.01.2015.
Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielania i przekazywania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji określonych szczegółowo w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne.
Zmieniony ( 19.01.2015. )
Czytaj całość
 
Przekazywanie danych o zobowiązaniach w roku 2015 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
13.01.2015.
Pismem znak: BFA.432.1.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. Pan Piotr Warczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zwrócił się do Wojewodów z prośbą o kontynuację współpracy w zakresie kwartalnego monitoringu stanu i struktury zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) zgodnie z nowym wzorem formularza i instrukcją jego wypełniania. W obecnej wersji formularza zmniejszono zakres danych o nieaktualne już informacje dotyczące zobowiązań z tytułu tzw. „ustawy 203”.
Zmieniony ( 13.01.2015. )
Czytaj całość
 
Sprawozdawczość finansowa MZ-BFA w roku 2015 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
13.01.2015.
Przypominamy, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zobowiązane są do wypełniania elektronicznie sprawozdania MZ-BFA w Systemie Statystyki Resortowej Ministra Zdrowiw (SSRMZ), który wraz z instrukcją obsługi zamieszczony jest na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie http://www.csioz.gov.pl w dziale Statystyka publiczna.
Sprawozdanie wypełnia się za poszczególne kwartały narastająco w terminie do miesiąca po każdym kwartale.
Zmieniony ( 13.01.2015. )
Czytaj całość
 
Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
13.01.2015.
Nowe opracowanie w sekcji Statystyka i analizy->Opracowania->Finanse spzoz: "Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego wg stanów na koniec IV kw. 2008 r.- III kw. 2014 r."
Zmieniony ( 13.01.2015. )
 
Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2002, 2005, 2010-2013 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
19.12.2014.
Zmieniony ( 19.12.2014. )
 
Rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
18.12.2014.
Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.) ogłasza nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie - promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.
Czytaj całość
 
Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w latach 2000, 2005, 2009-2013 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
15.12.2014.
Zmieniony ( 19.12.2014. )
 
Dodatkowe miejsca szkoleniowe Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
10.12.2014.
Lista lekarzy i lekarzy dentystów, którym przyznano dodatkowo miejsca szkoleniowe zgodnie z art. 16e ust. 3, 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego w terminie 1-31 października 2014 r.
 
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w roku szkolnym 2013/2014 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
10.12.2014.
Zmieniony ( 10.12.2014. )
 
Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2014 r. - wyniki Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
03.11.2014.
Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie kujawsko-pomorskim oraz komunikat dla osób niezakwalifikowanych  .
Zmieniony ( 03.11.2014. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 75
designed by www.madeyourweb.com