Menu Content/Inhalt
Strona startowa

Działalność

Lekarze i lekarze dentyści - postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
12.09.2014.
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego przypomina, że wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny należy składać w terminie do dnia 30 września 2014 r.
Elektroniczny wniosek o rozpoczęcie specjalizacji dostępny jest pod adresem: https://wors.cmkp.edu.pl.
 
Wzór oświadczenia do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji -   
Zmieniony ( 12.09.2014. )
 
Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2014 r. - liczba miejsc szkoleniowych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
12.09.2014.

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2014 r. (woj. kujawsko-pomorskie).
Liczba miejsc w pozostałych województwach dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Liczba przyznanych miejsc pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2014 r. (woj. kujawsko-pomorskie).

Zmieniony ( 12.09.2014. )
 
Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2014 r. - wykaz wolnych miejsc szkoleniowych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
12.09.2014.

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, stan na dzień 12.09.2014 r. -

Zmieniony ( 12.09.2014. )
 
Lekarski Egzamin Końcowy Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
12.09.2014.
Wydział Zdrowia – Kujawsko - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, że LEKARSKI EGZAMIN KOŃCOWY odbędzie się w dniu 20 września 2014 r. (sobota) o godz. 11.00 w 2 niżej wymienionych salach:
  1. Aula A i B /Budynek A/ Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu, ul. Jagiellońska 13 w Bydgoszczy.
  2. Sala konferencyjna CWZS Zawisza Bydgoszcz, ul. Gdańska 163 w Bydgoszczy.
Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny. Sposób przeprowadzenia egzaminu jest ściśle określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 903) oraz Regulaminie Porządkowym Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego opublikowanym na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi – www.cem.edu.pl.
Zmieniony ( 12.09.2014. )
Czytaj całość
 
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert z dnia 20.05.2014 r. - HIV/AIDS Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
27.06.2014.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert z dnia 20.05.2014 r. na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w 2014 r.

Zmieniony ( 27.06.2014. )
Czytaj całość
 
Sprawozdanie MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 2013/2014 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
16.06.2014.
Zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1391 ze zm.), podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną, zobowiązane są sporządzać i przekazywać sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach zgodnie z formularzem MZ-06.
Dane należy przekazać w formie elektronicznej, przy pomocy systemu SSRMZ poprzez portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie w terminie do 30 września 2014 r.
Zmieniony ( 16.06.2014. )
Czytaj całość
 
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
20.05.2014.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z późn. zm.),

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2014.

Zmieniony ( 20.05.2014. )
Czytaj całość
 
Dodatkowe miejsca szkoleniowe Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
25.04.2014.
Lista lekarzy i lekarzy dentystów, którym przyznano dodatkowo miejsca szkoleniowe zgodnie z art. 16e ust. 3,4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego w terminie 1-31 marca 2014 r.
 
Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2014 r. - wyniki Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
01.04.2014.
Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podstawowych i szczegółowych dziedzinach medycyny w województwie kujawsko-pomorskim oraz komunikat dla osób niezakwalifikowanych  .
 
Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
28.03.2014.
Komunikat w sprawie realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej
 
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego na prośbę Rzecznika Praw Pacjenta – Pani Krystyny Kozłowskiej w załączeniu zamieszcza pismo Pana Michała Królikowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w przedmiocie realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej  .
 
Komunikat w sprawie obowiązku wpisu danych polis ubezpieczeniowych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
05.03.2014.
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego przypomina, że na podstawie art. 25 i art. 107 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) informacje dotyczące zawartej polisy obowiązkowego ubezpieczenia podmiotu leczniczego stanowią dane objęte wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Fakt zawarcia nowej polisy powinien być zgłoszony do organu rejestrowego w terminie 7 dni od jej podpisania, a zmian w rejestrze należy dokonać w terminie 14 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.
W przypadku niezgłoszenia zmiany danych we wskazanym terminie organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 68
designed by www.madeyourweb.com