Menu Content/Inhalt
Strona startowa

Działalność

Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2014 r. - wyniki Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
01.04.2014.
Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podstawowych i szczegółowych dziedzinach medycyny w województwie kujawsko-pomorskim oraz komunikat dla osób niezakwalifikowanych  .
 
Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
28.03.2014.
Komunikat w sprawie realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej
 
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego na prośbę Rzecznika Praw Pacjenta – Pani Krystyny Kozłowskiej w załączeniu zamieszcza pismo Pana Michała Królikowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w przedmiocie realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej  .
 
Komunikat w sprawie obowiązku wpisu danych polis ubezpieczeniowych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
05.03.2014.
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego przypomina, że na podstawie art. 25 i art. 107 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) informacje dotyczące zawartej polisy obowiązkowego ubezpieczenia podmiotu leczniczego stanowią dane objęte wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Fakt zawarcia nowej polisy powinien być zgłoszony do organu rejestrowego w terminie 7 dni od jej podpisania, a zmian w rejestrze należy dokonać w terminie 14 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.
W przypadku niezgłoszenia zmiany danych we wskazanym terminie organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 
Lekarze i lekarze dentyści - postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2014 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
17.02.2014.
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego przypomina, że wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2014 r.
Elektroniczny wniosek o rozpoczęcie specjalizacji dostępny jest pod adresem: http://wors.cmkp.edu.pl.
 
Wzór oświadczenia do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji -
Zmieniony ( 17.02.2014. )
 
Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2014 r.  wykaz wolnych miejsc szkoleniowych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
17.02.2014.

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w podstawowych i szczegółowych dziedzinach medycyny na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, stan na dzień 14.02.2014 r. -

Zmieniony ( 17.02.2014. )
 
Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2014 r. - liczba miejsc szkoleniowych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
17.02.2014.

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2014 r. (woj. kujawsko-pomorskie).
Liczba miejsc w pozostałych województwach dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Liczba przyznanych miejsc pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2014 r. (woj. kujawsko-pomorskie).

Zmieniony ( 17.02.2014. )
 
Lekarski Egzamin Końcowy Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
17.02.2014.
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, że LEKARSKI EGZAMIN KOŃCOWY odbędzie się w dniu 22 lutego 2014 r. (sobota) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej CWZS Zawisza Bydgoszcz, ul. Gdańska 163 w Bydgoszczy.

Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny. Sposób przeprowadzenia egzaminu jest ściśle określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 903 ) oraz Regulaminie Porządkowym Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego opublikowanym na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi www.cem.edu.pl.

Zmieniony ( 17.02.2014. )
 
Uwaga! Zmiana wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
06.02.2014.
Wydział Zdrowia - KPCZP informuje, że stawki opłaty rejestrowej w roku 2014 wynoszą:
  • 384 zł – dokonanie wpisu do rejestru.
  • 192 zł – dokonanie zmiany wpisu w rejestrze
 
Komunikat w sprawie Systemu Sprawozdawczości Resortowej Ministerstwa Zdrowia SSRMZ Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
09.01.2014.
Informujemy, że zgodnie z informacją przekazaną przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie System Sprawozdawczości Resortowej Ministerstwa Zdrowia (SSRMZ) został uruchomiony.
Zmieniony ( 04.02.2014. )
 
Przekazywanie danych o zobowiązaniach w roku 2014 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
14.01.2014.
Pismem znak: MZ-BFA-423-9971-1/JG/14 z dnia 10 stycznia 2014 r. Pan Cezary Rzemek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zwrócił się do Wojewodów z prośbą o kontynuację współpracy w zakresie kwartalnego monitoringu stanu zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Zmieniony ( 14.01.2014. )
Czytaj całość
 
Sprawozdawczość finansowa MZ-BFA w roku 2014 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
14.01.2014.
Przypominamy, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zobowiązane są do wypełniania elektronicznie sprawozdania MZ-BFA w Systemie Statystyki Resortowej Ministra Zdrowiw (SSRMZ), który wraz z instrukcją obsługi zamieszczony jest na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie http://www.csioz.gov.pl w dziale Statystyka publiczna.
Sprawozdanie wypełnia się za poszczególne kwartały narastająco w terminie do miesiąca po każdym kwartale.
Zmieniony ( 14.01.2014. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 119
designed by www.madeyourweb.com