Menu Content/Inhalt
Strona główna

Działalność

Priorytety regionalnej polityki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
02.08.2016.
Zgodnie z dyspozycją art. 95 „c” ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm) Wojewoda Kujawsko-Pomorski zarządzeniem Nr 316/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. ustalił w porozumieniu z Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego.
Czytaj całość
 
Zmiana ustawy o działalności leczniczej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
18.07.2016.

Wydział Zdrowia informuje, że w dniu 15 lipca 2016 weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r.             o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960).

 

Zmieniony ( 18.07.2016. )
Czytaj całość
 
Sytuacja finansowa wybranych podmiotów leczniczych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
01.07.2016.
Nowe opracowanie w sekcji Statystyka i analizy->Opracowania->Finanse podmiotów: "Sytuacja finansowa wybranych podmiotów leczniczych w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na koniec 2015 r."
Zmieniony ( 01.07.2016. )
 
Sprawozdanie MZ-06 z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 2015/2016 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
15.06.2016.
Na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1330 z późn. zm.), podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną, zobowiązane są sporządzać i przekazywać sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach zgodnie z formularzem MZ-06.
 
Zasady przekazywania sprawozdania MZ-06
Sprawozdanie należy przesyłać w formie elektronicznej przy pomocy Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia SSOZ poprzez portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie w terminie do 30 września 2016 r.
Zmieniony ( 16.06.2016. )
Czytaj całość
 
Zobowiązania wybranych podmiotów leczniczych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
15.06.2016.
Nowe opracowanie w sekcji Statystyka i analizy->Opracowania->Finanse podmiotów: "Zobowiązania wybranych podmiotów leczniczych w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na koniec 2015 r."
Zmieniony ( 01.07.2016. )
 
Akcja honorowego oddawania krwi Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
13.06.2016.
We wtorek 14 czerwca na parkingu Urzędu od strony ul. Jagiellońskiej, w ramach obchodów Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi, odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi. Wszystkich chętnych wraz z dokumentem tożsamości zapraszamy do Ambulansu do Poboru Krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, który będzie do dyspozycji od godz. 8.00 do 13.00.
Zmieniony ( 13.06.2016. )
 
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
10.06.2016.
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w 2016 r.
 
Wysokość środków na dofinansowanie zadania konkursowego „Wsparcie działalności punktów konsultacyjno – diagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście” wynosiła 30.000 zł.
 
Na konkurs wpłynęła jedna oferta.
 
Na podstawie przyjętych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert, Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez:
 

L.p.

Nazwa organizacji

Adres

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana
kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Wolontariuszy „Razem”

87-100 Toruń
ul. Jęczmienna 14

  20 000 zł

   20 000 zł

 

Razem:

   20 000 zł

   
                                                                                           

ZATWIERDZAM

Dyrektor
Wydziału Zdrowia
Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Zdrowia Publicznego

Magdalena Daszkiewicz

 
Informacja dotycząca Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
29.04.2016.
 baner-systemy-P4-1170x150-SMKPM-ruch.gif
 
Instrukcja obsługi Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup zawodowych  .
Zmieniony ( 13.05.2016. )
 
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
29.04.2016.
Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2016.
 
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.),
 
ogłasza otwarty konkurs ofert
 
na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2016.
Zmieniony ( 29.04.2016. )
Czytaj całość
 
Komunikat III w sprawie zakończenia naboru na specjalizację w dziedzinie psychologii klinicznej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
04.04.2016.
Komisja Kwalifikacyjna powołana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2002, Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.) zakończyła nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej:
 1. W wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniu 15 marca 2016 r. do podjęcia specjalizacji z psychologii klinicznej wg programu podstawowego zostały zakwalifikowane osoby z następującymi numerami kodowymi:
  036
  047
  005
  023
  012
  033
  037
  027
  006
  010
  042
  038
  018
 2. Trzy osoby posiadające I stopień specjalizacji o numerach kodowych 003, 002, 001 zostały zakwalifikowane do szkolenia uzupełniającego.
Czytaj całość
 
Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2016 r. - wyniki Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
31.03.2016.
Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie kujawsko-pomorskim oraz komunikat dla osób niezakwalifikowanych.
Zmieniony ( 01.04.2016. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 120
designed by www.madeyourweb.com