Menu Content/Inhalt
Strona startowa

Działalność

Informacja dotycząca Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
29.04.2016.
 baner-systemy-P4-1170x150-SMKPM-ruch.gif
 
Instrukcja obsługi Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup zawodowych  .
Zmieniony ( 13.05.2016. )
 
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
29.04.2016.
Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2016.
 
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.),
 
ogłasza otwarty konkurs ofert
 
na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2016.
Zmieniony ( 29.04.2016. )
Czytaj całość
 
Komunikat III w sprawie zakończenia naboru na specjalizację w dziedzinie psychologii klinicznej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
04.04.2016.
Komisja Kwalifikacyjna powołana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2002, Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.) zakończyła nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej:
 1. W wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniu 15 marca 2016 r. do podjęcia specjalizacji z psychologii klinicznej wg programu podstawowego zostały zakwalifikowane osoby z następującymi numerami kodowymi:
  036
  047
  005
  023
  012
  033
  037
  027
  006
  010
  042
  038
  018
 2. Trzy osoby posiadające I stopień specjalizacji o numerach kodowych 003, 002, 001 zostały zakwalifikowane do szkolenia uzupełniającego.
Czytaj całość
 
Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2016 r. - wyniki Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
31.03.2016.
Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie kujawsko-pomorskim oraz komunikat dla osób niezakwalifikowanych.
Zmieniony ( 01.04.2016. )
 
Minął termin przekazywania sprawozdań statystycznych MZ za rok 2015 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
10.03.2016.
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego informuje, że minął termin przekazania sprawozdań: MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-88 i MZ-89. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie dopełniły obowiązku sprawozdawczego, proszone są o niezwłoczne przekazanie sprawozdań odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności.
Jednocześnie przypominamy, że termin przesłania sprawozdania MZ-11 upływa dnia 30.03.2016 r.

Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielania i przekazywania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji określonych szczegółowo w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne. 
Zmieniony ( 10.03.2016. )
 
Rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej -komunikat II Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
26.02.2016.
W związku z naborem na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej, Komisja Kwalifikacyjna powołana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.) stwierdziła, że w zakreślonym terminie tj. do dnia 12.02.2016 r. do jednostki szkoleniowej – Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy wpłynęło 47 wniosków osób ubiegających się o zakwalifikowanie do rozpoczęcia specjalizacji.
Zmieniony ( 26.02.2016. )
Czytaj całość
 
Lekarze i lekarze dentyści - postępowanie kwalifikacyj. 1-31 marca 2016 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
12.02.2016.
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego przypomina, że wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny należy składać w terminie do dnia 29 lutego 2016 r.
 
Elektroniczny wniosek o rozpoczęcie specjalizacji dostępny jest pod adresem: https://wors.cmkp.edu.pl.
Zmieniony ( 12.02.2016. )
 
Komunikat dla lekarzy i lekarzy dentystów Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
12.02.2016.
Zmiana trybu odbywania szkolenia specjalizacyjnego z trybu pozarezydenckiego na tryb rezydencki przez lekarzy zakwalifikowanych przed postępowaniem kwalifikacyjnym 1 – 31 października 2014 r.
 
W związku z pismem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego ministerstwa Zdrowia z dnia 3 marca 2015 r. informujemy, iż istnieje możliwość zmiany trybu z pozarezydenckiego na rezydencki oraz kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego z zachowaniem dotychczasowego programu specjalizacji (nie modułowego) w przypadku lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani przed postępowaniem kwalifikacyjnym przeprowadzanym w terminie 1 – 31 października 2014 r.
Zmieniony ( 12.02.2016. )
Czytaj całość
 
Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2016 r. liczba miejsc szkoleniowych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
12.02.2016.
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1 – 31 marca 2016 r. (woj. kujawsko-pomorskie) .
 
Liczba miejsc w pozostałych województwach dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia
 
Liczba przyznanych miejsc pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1 - 31 marca 2016 r. (woj. kujawsko-pomorskie) .
Zmieniony ( 13.05.2016. )
 
Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2016 r. wykaz wolnych miejsc szkoleniowych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
12.02.2016.
Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, stan na dzień 10.02.2016 r. .
Zmieniony ( 12.02.2016. )
 
Lekarski Egzamin Końcowy Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
12.02.2016.
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, że LEKARSKI EGZAMIN KOŃCOWY odbędzie się w dniu 27 lutego 2016 r. (sobota) o godz. 11.00 w 2 niżej wymienionych salach:
 1. Aula A i B /Budynek A/ Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu, ul. Jagiellońska 13 w Bydgoszczy.
 2. Sala konferencyjna CWZS Zawisza Bydgoszcz ul. Gdańska 163 w Bydgoszczy.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 113
designed by www.madeyourweb.com