Menu Content/Inhalt
Strona startowa

Działalność

Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2015 r. - wyniki Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
31.03.2015.
Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie kujawsko-pomorskim oraz komunikat dla osób niezakwalifikowanych .
Zmieniony ( 31.03.2015. )
 
Minął termin przekazywania sprawozdań statystycznych MZ za rok 2014 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
10.03.2015.
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego informuje, że minął termin przekazania sprawozdań: MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-88 i MZ-89. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie dopełniły obowiązku sprawozdawczego, proszone są o niezwłoczne przekazanie sprawozdań odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności.
Jednocześnie przypominamy, że termin przesłania sprawozdania MZ-11 upływa dnia 30.03.2015 r.

Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielania i przekazywania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji określonych szczegółowo w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne. 
Zmieniony ( 10.03.2015. )
 
Komunikat w sprawie obowiązku wpisu danych polis ubezpieczeniowych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
17.02.2015.
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego przypomina, że na podstawie art. 25 i art. 107 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) informacje dotyczące zawartej polisy obowiązkowego ubezpieczenia podmiotu leczniczego stanowią dane objęte wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Fakt zawarcia nowej polisy powinien być zgłoszony do organu rejestrowego w terminie 7 dni od jej podpisania, a zmian w rejestrze należy dokonać w terminie 14 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.
W przypadku niezgłoszenia zmiany danych we wskazanym terminie organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Zmieniony ( 17.02.2015. )
 
Szkolenia specjalizacyjne - zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
13.02.2015.
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1877), która w art. 3 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r., nr 277, poz. 1634 z późn. zm.).
Prosimy wszystkich lekarzy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.
Zmieniony ( 13.02.2015. )
 
Lekarze i lekarze dentyści - postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2015 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
13.02.2015.
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego przypomina, że wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2015 r.
Elektroniczny wniosek o rozpoczęcie specjalizacji dostępny jest pod adresem: http://wors.cmkp.edu.pl.

Wzór oświadczenia do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji
-  .
Zmieniony ( 13.02.2015. )
 
Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2015 r. - liczba miejsc szkoleniowych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
13.02.2015.
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2015 r. (woj. kujawsko-pomorskie)  .
Liczba miejsc w pozostałych województwach dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia .
 
Liczba przyznanych miejsc pozarezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2015 r. (woj. kujawsko-pomorskie)  .
Zmieniony ( 13.02.2015. )
 
Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2015 r.  wykaz wolnych miejsc szkoleniowych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
13.02.2015.
Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, stan na dzień 09.02.2015 r. -
Zmieniony ( 13.02.2015. )
 
Lekarski Egzamin Końcowy Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
13.02.2015.
Wydział Zdrowia – Kujawsko - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, że LEKARSKI EGZAMIN KOŃCOWY odbędzie się w dniu 21 lutego 2015 r. (sobota) o godz. 11.00 w 2 niżej wymienionych salach:
  1. Sala A i B /Budynek A/ Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu, ul. Jagiellońska 13 w Bydgoszczy
  2. Sala konferencyjnej CWZS Zawisza Bydgoszcz, ul. Gdańska 163 w Bydgoszczy
Zmieniony ( 13.02.2015. )
Czytaj całość
 
Interpretacja w sprawie sposobu wypełniania sprawozdania MZ-11 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
30.01.2015.
Dotyczy podmiotów wykonujących działalność leczniczą  i posiadających w 2014 roku kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia przekazał następujące stanowisko w sprawie sposobu wypełniania sprawozdania MZ-11.
Czytaj całość
 
Uwaga! Zmiana wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
28.01.2015.
Wydział Zdrowia - KPCZP informuje, że stawki opłaty rejestrowej w roku 2015 wynoszą:
  • 398 zł – dokonanie wpisu do rejestru.
  • 199 zł – dokonanie zmiany wpisu w rejestrze
Zmieniony ( 28.01.2015. )
 
Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2014 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
07.01.2015.
Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielania i przekazywania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji określonych szczegółowo w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne.
Zmieniony ( 06.03.2015. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 79
designed by www.madeyourweb.com