Menu Content/Inhalt
Strona startowa

Działalność

Rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
25.01.2016.

Klinika Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.) ogłasza nabór na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej.

Zmieniony ( 01.02.2016. )
Czytaj całość
 
Uwaga! Zmiana wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Magdalena Kardasz   
25.01.2016.
Wydział Zdrowia - KPCZP informuje, że stawki opłaty rejestrowej w roku 2016 wynoszą:
  •   413 zł – dokonanie wpisu do rejestru.
  •   206,50 zł – dokonanie zmiany wpisu w rejestrze
Zmieniony ( 25.01.2016. )
 
Sprawozdawczość finansowa w 2016 roku Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
19.01.2016.
Pismem znak: BFA.423.12.2015.JG.1 z dnia 13 stycznia 2016 r. Pani Katarzyna Głowala – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zwróciła się do Wojewodów z prośbą o egzekwowanie terminów kwartalnych sprawozdań oraz weryfikację poprawności zawartych w nich danych z zakresu struktury zobowiązań, a także przychodów, kosztów, wyników finansowych oraz wybranych składników aktywów i pasywów.
 
W związku z uruchomieniem nowego Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) zmianie ulega sposób przekazywania danych dotyczących struktury zobowiązań. Dotychczas dane te zbierane były za pomocą formularza w postaci arkusza kalkulacyjnego. Obecnie przekazywane będą za pośrednictwem SSOZ, który dostępny jest w internecie pod adresem: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html. Sprawozdanie o sytuacji finansowej (MZ-BFA UW) dostępne jest w zakładce „Sprawozdania”, natomiast sprawozdanie o strukturze zobowiązań w zakładce „Sprawozdania jednorazowe”. 
Zmieniony ( 20.01.2016. )
Czytaj całość
 
Start Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
19.01.2016.
Uprzejmie informuję, że System Statystyki w Ochronie Zdrowia został otwarty.
Adres, pod którym znajduje się system: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html.
Zmieniony ( 19.01.2016. )
 
Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2015 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
14.01.2016.
Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielania i przekazywania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji określonych szczegółowo w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne.
 
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz coroczny program badań statystycznych statystyki publicznej w części "zdrowie i ochrona zdrowia", nakładają na wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek statystyczny polegający na sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań statystycznych na formularzach sprawozdawczych do badań statystycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia (sprawozdania o symbolu MZ). 
Zmieniony ( 26.01.2016. )
Czytaj całość
 
Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
30.12.2015.
Nowe opracowanie w sekcji Statystyka i analizy->Opracowania->Hospitalizacje: "Hospitalizacje w szpitalach uzdrowiskowych województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku".
Zmieniony ( 12.01.2016. )
 
Hospitalizacje w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2005, 2010-2014 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
18.12.2015.
Nowe opracowanie w sekcji Statystyka i analizy->Opracowania->Hospitalizacje: "Hospitalizacje w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2005, 2010-2014".
 
Sytuacja finansowa w okresie 2012- III kw. 2015 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
18.12.2015.
Nowe opracowanie w sekcji Statystyka i analizy->Opracowania->Finanse spzoz: "Sytuacja finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego w okresie 2012 r. – I-III kw. 2015 r. – na podstawie informacji SPZOZ prowadzących działalność według stanu na koniec danego okresu"
 
Dodatkowe miejsca szkoleniowe 1-31 października 2015 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
10.12.2015.
Przyznane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dodatkowe miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim
Zmieniony ( 10.12.2015. )
 
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w roku szkolnym 2014/2015 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
30.11.2015.
Zmieniony ( 30.11.2015. )
 
Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Michał Muszyński   
09.10.2015.
Nowe opracowanie w sekcji Statystyka i analizy->Opracowania->Finanse spzoz: "Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego wg stanów na koniec IV kw. 2011 r. - III kw. 2015 r."
Zmieniony ( 18.11.2015. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 12 z 102
designed by www.madeyourweb.com